Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Raporty i formularze

Przeznaczenie modułu

Raporty i Formularze, to moduł umożliwiający samodzielne definiowanie i wykonanie indywidualnych zestawień, analiz, formularzy i etykiet w oparciu o dane zgromadzone we wszystkich pozostałych modułach systemu.  Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Zaprojektowane zestawienia można wyświetlać w tabelarycznym, graficznym lub mieszanym układzie prezentacji danych. Wygląd zdefiniowanych raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika.

 

Zalety modułu:

  • Posiada intuicyjny, całkowicie spolszczony, łatwy do opanowania interfejs użytkownika, zgodny ze stylem najpopularniejszych pakietów biurowych.
  • Dostępna technologia umożliwia tworzenie raportów o dowolnej strukturze, dzięki możliwości zagnieżdżania raportów, parametryzacji zapytań oraz tworzeniu grup i podgrup.
  • Dostarcza wizualnych, łatwych do użycia narzędzi, na wszystkich etapach tworzenia raportu: dostęp do danych, wygląd raportu, prezentacja wyników.
  • Dane mogą być wybierane za pomocą kreatora lub projektanta zapytań, gdzie po wskazaniu tabel, kolumn, warunków, grup oraz warunków sortowania, tworzone jest zapytanie w języku SQL.
  • Wygląd raportu może być tworzony ręcznie lub za pomocą dostępnych kreatorów.
  • Prezentacja wyników dostępna jest w każdym momencie tworzenia raportu, na zakładce podglądu.
  • Wbudowany interpreter obiektowego języka PASCAL, umożliwia tworzenie dostępnych w raporcie zmiennych, formuł obliczeniowych oraz procedur obsługi zdarzeń.

 

Dostosowanie do potrzeb użytkownika
Wygląd zdefiniowanych raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika.

 

Interfejs

 

Projektowanie zestawień i formularzy
Funkcjonalność pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Rozbudowany system analizy pozwala na szybkie wizualne wydobycie wartości ze wszystkich danych. Utworzone wzorce formularzy i zestawień można zapisać na dysku w celu ich późniejszego wykorzystywania, modyfikacji czy kopiowania do nowych wzorców.

 

Kreator zestawień
Wbudowany kreator zestawień pozwala na wybranie interesujących danych, posortowanie ich w żądany sposób i uzyskanie profesjonalnego wyglądu zestawienia za pomocą pojedynczych kliknięć myszką.

 

Wysyłanie raportów i zestawień
Oprócz wydruku, przygotowany raport może być wyeksportowany w standardach Word i Excel. Można również wysyłać raporty w formatach PDF, RTF, HTML i innych. W prosty sposób zestawienie może być wysłane pocztą elektroniczną lub włączone na stronę WWW.

 

Serwer raportów
Serwer raportów jest to funkcjonalność, która umożliwia wykonanie, w zaplanowanym czasie, dowolnych zestawień definiowanych, w oparciu o zadane przez użytkownika warunki wejściowe.

 

Analiza projektów
Pozwala zgromadzić w jednym zbiorze dokumenty sprzedażowe, zakupowe i magazynowe związane z konkretnym projektem.

 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net