Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
ABI Business Intelligence

Przeznaczenie modułu

ABI Business Intelligence to nowoczesne rozwiązanie informatyczne oparte na technologii hurtowni danych, powstałe dzięki integracji technologii i wiedzy na temat systemów klasy Business Intelligence i pozwala m.in. na wykonanie analizy zyskowności produktów, określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach, śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i produkty, sprawdzanie stopnia wykonania planów, przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji. Dodatkowo, wspomaga prognozowanie, badanie trendów, określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi. Niewątpliwym atutem ABI jest unikalny interfejs, umożliwiający intuicyjne poruszanie się nawet pomiędzy najbardziej zaawansowanymi analizami. Wybrane analizy są wyświetlane w bardzo czytelnej, graficznej formie.

Reasumując, ABI Business Intelligence  to rozwiązanie usprawniające zarządzanie i pracę firmy w obszarach takich, jak: controlling, planowanie, budżetowanie, tworzenie wielowymiarowych analiz i prognoz. Daje szybką i wiarygodną ocenę stanu przedsiębiorstwa, oszczędza czas analityków i kontrolerów finansowych. Wspiera kierownictwo firmy w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych.

 

Interfejs

 

Dostosowanie do potrzeb Klienta

Kluczową zaletą architektury ABI jest możliwość wzbogacania o nowe zagadnienia merytoryczne, których pojawianie się jest naturalną konsekwencją rozwoju każdej firmy. Głównymi zadaniami modułu są:

 • uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego,
 • uproszczenie zarządzania i dostępu do informacji gromadzonych w przedsiębiorstwie,
 • wizualizacja pozwalająca zmienić zbiory danych w pożądane informacje,
 • wspomaganie procesu podejmowania decyzji.

 


Aplikacja podzielona jest na dwie wersje funkcjonalne: ABI Standard i ABI Premium.

 1. ABI Standard przeznaczony jest dla mniejszych firm operujących na relatywnie niewielkich bazach danych, których potrzeby ograniczają się do wykonywania analiz na podstawie danych z modułu Handlowo-Magazynowego w zakresie sprzedaży, zaopatrzenia oraz magazynów.
 2. ABI Premium jest produktem dla bardziej wymagających klientów, których potrzeby analityczne wykraczają poza obszar gospodarki magazynowej. Zaawansowane rozwiązania dostępne tylko w wersji Premium to m.in.: możliwość tworzenia analiz zapisów księgowych na kontach, stanów magazynowych na każdy dzień oraz monitorowania aktualnej sytuacji firmy poprzez Karty Wyników. Produkt ten jest optymalizowany i rozwijany pod kątem obsługi dużych baz danych, szybkości wykonywania analiz oraz ich dystrybucji.

 

Przykładowe zastosowanie ABI Business Intelligence:

 • Ranking sprzedaży oddziałów i poszczególnych sprzedawców.
 • Porównanie uzyskanej marży wg asortymentu i grup asortymentu.
 • Analiza wzrostu sprzedaży dla wybranego odbiorcy lub kontrahenta.
 • Obroty firmy.
 • Sprzedaż wg sposobów płatności.
 • Dynamika sprzedaży wg regionów geograficznych.
 • Analiza sprzedaży wg przedstawicieli handlowych.
 • Analiza dokumentów wg kierowcy.
 • Analiza marży sprzedaży wg miejsc sprzedaży.
 • Pełna analiza dokumentów i stanów magazynowych oraz wartości magazynów.
 • Rachunek wyników firmy i poszczególnych oddziałów.
 • Analizy zaopatrzenia.

 

Budowa ABI Business Intelligence:

 

Hurtownia danych
Hurtownia danych poprzez ABI Analizator daje użytkownikowi bezpośredni dostęp do danych. Hurtownia danych (Data Warehouse) to miejsce przechowywania ujednoliconych i sprawdzonych danych, niezbędnych do skutecznego wspomagania procesu podejmowania decyzji. Dane przechowywane w hurtowni są oddzielone od danych przechowywanych w bazie transakcyjnej. Dodatkowo hurtownia danych daje wielowymiarowy obraz zawartych w niej informacji. Gromadzone dane są informacjami zbiorczymi, których nie można uzyskać bezpośrednio z bazy transakcyjnej. Dane gromadzone są na osobnym serwerze SQL. Proces ten może odbywać się automatycznie, w zaplanowanym terminie np. w nocy - aby nie obciążać centralnego serwera danych.

ABI Analizator
ABI Analizator łączy się z hurtownią i pozwala na publikację danych. Jego cechą charakterystyczną jest prosta i intuicyjna obsługa, czytelna prezentacja sprawozdań (np. w formie graficznej, zaznaczanie kolorem wartości skrajnych, odchyleń) i umożliwienie automatycznego odświeżania raportów. Dostępne narzędzia umożliwiają tzw. drążenie danych, czyli docieranie do bardziej szczegółowych informacji zawartych w raporcie, wychodząc od informacji bardziej ogólnej. Aby umożliwić pełne wykorzystanie danych zawartych w hurtowni, do dyspozycji są narzędzia raportujące przyjazne dla pracownika firmy, który niekoniecznie musi posiadać bogatą wiedzę z zakresu informatyki.

ABI Administrator
Administrator jest narzędziem przeznaczonym do zarządzania systemem ABI i parametryzacji. Umożliwia również ustalenie zakresu uprawnień dla grup użytkowników lub poszczególnych operatorów. Funkcje w konfiguracji pozwalają administratorom na zarządzanie użytkownikami.

 

Korzyści z posiadania modułu ABI:

 • Dostarczenie aktualnej i zrozumiałej informacji zarządczej wielu odbiorcom.
 • Możliwość skupienia uwagi na analizie danych, a nie na ich pozyskaniu.
 • Uzyskanie efektu motywacji przez informację.
 • Uniezależnienie systemu analitycznego firmy od zmian systemów źródłowych.
 • Uproszczenie infrastruktury informatycznej dedykowanej raportowaniu.
 • Odciążenie pracy głównego systemu produkcyjnego firmy.
 • Szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby analityczne różnych odbiorców.
 • Zbieranie i gromadzenie informacji finansowych i zarządczych ze spółek zależnych.
 • Zmniejszenie pracochłonności przy tworzeniu raportów i analiz.
 • Prezentacja i kontrola bieżącej sytuacji firmy.
 • Odciążenie pracy systemów źródłowych.
 • Wsparcie realizacji planowania i kontrolingu przedsiębiorstwa.
 • Kontrola i prognozowanie płynności firmy.
 • Podwyższenie poziomu wykorzystania systemów i informacji.
 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net