Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Mobilne systemy sprzedaży

Przeznaczenie modułu

Głównym celem modułu jest zapewnienie wzrostu efektywności działania całej organizacji poprzez elektroniczny obieg informacji i dostęp do precyzyjnych danych rynkowych/handlowych w dowolnym miejscu i czasie.  Moduł przeznaczony jest dla firm posiadających rozproszone działy handlowe i wspomaga pracę sprzedawców, wykonujących zadania poza siedzibą firmy oraz zapewnia kadrze zarządzającej stały kontakt z handlowcami w terenie, ciągły dostęp do aktualnych informacji oraz szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Współpracuje z modułem Handlowo-Magazynowym, w znacznym stopniu usprawniając pracę akwizytorów i vansellerów.

 

Korzyści dla użytkownika:

 • Automatyzacja procesu eliminuje powstawanie błędów przy wprowadzaniu danych do systemu magazynowo- -księgowego.
 • Oszczędność czasu przy wystawianiu faktur i innych dokumentów.
 • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówienia, tuż po przyjęciu go przez przedstawiciela.
 • Uzupełnienie dokumentacji papierowej przepływem danych w postaci elektronicznej zapewnia minimalizację błędów jakościowych i ilościowych.
 • Bardziej wydajna praca sprzedawcy.
 • Eliminacja możliwości nadużyć.
 • Lepsze planowanie załadunków.
 • Skrócenie czasu rozliczeń w centrali firmy.
 • Zwiększenie efektywności czasu pracy sprzedawcy.
 • Pełna informacja o zadłużeniach, udzielanych kredytach kupieckich – eliminacja nietrafionych kredytów.
 • Połączenie telefoniczne palmtopów przedstawicieli z centralnym systemem firmy usprawnia proces zbierania zamówień, zdobywanie nowych i utrzymywanie już istniejących kontaktów.
 • Zmniejszenie kosztów kadrowych poprzez redukcję zatrudnienia w dziale fakturowania i magazynowym.
 • Redukcja kosztów połączeń telefonicznych i faxowych.
 • Redukcja kosztów księgowych. Bezbłędne naliczanie podatków, rabatów, promocji.
 • Poprawa efektywności pracy magazynu przez eliminacje błędów oraz planowe obniżenie stoków magazynowych.

 

Aplikacja mobilna w vansellingu

Aplikacja mobilna PRESELL w zastosowaniu vansellingowym to usprawnienie pracy przedstawicieli handlowych - kierowców prowadzących sprzedaż bezpośrednio z samochodu wraz z wystawianiem dokumentów sprzedaży (faktury VAT) i rejestrowaniem pobranych należności (KP). Po porannej synchronizacji z systemem finansowo-księgowym działającym w firmie, kierowca wyrusza w teren z palmtopem, na którym ma podgląd danych o swoich kontrahentach, wykaz nierozliczonych faktur (zaległości płatnicze), warunki handlowe (upusty), stany magazynowe na samochodzie i aktualne ceny (promocje).

 

Aplikacja mobilna w presselingu

Aplikacja mobilna PRESELL w zastosowaniu presellingowym to usprawnienie pracy przedstawicieli handlowych zajmujących się zbieraniem zamówień w oparciu o aktualne stany wszystkich towarów występujących w magazynie głównym
w centrali firmy. Zastosowanie zdalnej synchronizacji danych z wykorzystaniem technologii GSM pozwala pracować przedstawicielom handlowym w terenie i być w stałym kontakcie z centralą, bez względu na miejsce i czas. W siedzibie firmy, na serwerze dedykowanym dla mobilnej aplikacji, instalujemy i uruchamiamy oprogramowanie PRESELL SERWER odpowiedzialne za zarządzanie wymianą danych. Podczas każdego połączenia przedstawiciela handlowego z centralą, oprogramowanie PRESELL umieszczone na palmtopie automatycznie wymienia dane, które uległy zmianie od czasu ostatniego połączenia. Cały system obsługi sprzedaży jest prosty w instalacji i administracji. Nie wymaga on specjalistycznej wiedzy informatycznej do jego skonfigurowania i późniejszej obsługi.

 

 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net