Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Kadry i płace

Przeznaczenie modułu

Moduł przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników i spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym systemom obsługi działu kadrowo-płacowego.  Umożliwia tworzenie rozdzielnika kosztów oraz posiada
bogatą bibliotekę wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.

 

Współpraca z „Płatnikiem”
Moduł w pełni współpracuje z programem „Płatnik”, rozprowadzanym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno- rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

e-Deklaracje
W systemie STREAMSOFT PRO dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R.

 

Podstawowa funkcjonalność:

 

Dane kadrowe i płacowe
Funkcjonalność ta zapewnia pełną obsługę ewidencji danych kadrowych i płacowych i połączona jest z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych.

 

Ewidencja historii pracy
Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).

 

Rejestracja obecności w pracy
Funkcjonalność ta umożliwia rejestrację danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy).

 

Umowy
Obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

 

Wzorce czasu pracy
W module umożliwiono definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników).

 

Pełna obsługa zakładów pracy chronionej
Możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych do systemu PFRONSODiR OffLine.

 

Listy płac
Funkcjonalność ta posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu.

 

Przelewy pracownicze
Funkcjonalność ta drukuje oraz tworzy w postaci elektronicznej przelewy na konta pracownicze, wg rozbudowanej listy banków.

 

Spójność i ochrona danych
Automatyczne zamykanie policzonych list płac – zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac.

 

Składniki wynagrodzeń
Funkcjonalność ta automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.

 

Algorytmy liczenia płac
Każdy z wbudowanych algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd.

 

Przypomnienia
Aktywowany na życzenie system przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.

 

Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
Funkcjonalność ta oferuje możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników (opcja dostępna za dodatkową dopłatą).

 

Zbiorówka płacowa
Funkcjonalność ta umożliwia automatyczne generowanie rocznej kartoteki płacowej i zbiorówki płacowej, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.

 

Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
Funkcjonalność ta oferuje możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3,4 m-cy).

 

Zestawienia, wydruki, formularze
Funkcjonalność ta posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych.

 

Eksport danych
Możliwe jest zdefiniowanie w dowolny sposób eksportu danych do modułu Finanse i księgowość, umożliwiając księgowanie zarówno oddzielnie dla poszczególnych osób jak i dla całych grup pracowników. Dane można również wyeksportować do programu Excel.

 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net