Centrum Usług
Informatycznych KOMP-NET
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań
tel. +48 793 282 488
biuro@komp-net.com.pl

Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Streamsoft Verto

System Streamsoft Verto - nowa era w dziedzinie oprogramowania dla biznesu

Oferujemy nowoczesny system ERP (ang. Enterprise Resource Planning), wspomagający zarządzanie kluczowymi obszarami firmy, którego wyjatkowość wynika z połączenia najlepszych cech systemów zamkniętych - zawierających gotowe zestawy funkcjonalności - i systemów otwartych, które można dowolnie rozbudowywać pod kątem oczekiwań użytkownika. Dzięki zastosowaniu współczesnych technologii i uwzględnieniu ich dynamicznego rozwoju – użytkownicy systemu Streamsoft Verto będą mogli wyeliminować ze swojego słownika wyrażenia typu: „przestarzały”, „nienadążający za zmianami”, „nie poddający się rozbudowie”. Zaawansowanie technologiczne systemu Streamsoft Verto najlepiej wyraża się w możliwości zastosowania dowolnego silnika bazodanowego podczas wdrożenia systemu – relacyjnej bazy danych zarówno komercyjnej jak i open sourceowej.

verto

 

Zalety systemu:

 

Wielojęzyczny interfejs pozwala zastosować system Streamsoft Verto do zarządzania procesami w firmach zlokalizowanych w różnych krajach. Firmy, mające zagraniczne oddziały zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, mogą korzystać z jednego spójnego systemu.

 

Wielowarstwowość systemu umożliwia użytkownikowi chociażby zamianę silnika bazodanowego z komercyjnego na open sourcewy i odwrotnie, zwiększenie wydajności, łatwiejszą rozbudowę firmy pod względem informatycznym w momencie jej dynamicznego rozwoju oraz eliminację różnego rodzaju ograniczeń językowych i technologicznych.

 

Wielokomponentowość systemu zapewnia użytkownikowi nieograniczone możliwości rozwoju funkcjonalności systemu i tworzenie rozwiązań dedykowanych. Dzięki modułowej budowie można implementować gotowe elementy systemu w zależności od tego, jakie potrzeby informatyczne będzie miał Klient i jak dynamicznie będzie rozwijać się jego firma.

 

Interfejs:

verto

verto

 

Modele użytkowania systemu

Model tradycyjny to najpopularniejszy model korzystania z systemu ERP. Alternatywą dla niego staje się coraz częściej model usługowy, czyli korzystanie z systemu w tzw. „chmurze”. W tradycyjnym modelu użytkowania systemu Streamsoft Verto, przedsiębiorca-użytkownik inwestuje w zakup sprzętu i licencji, wdraża oprogramowanie, dba o rozwój zasobów sprzętowych i aktualizację systemu.
W modelu usługowym użytkowania systemu przedsiębiorca–użytkownik dba tylko o zapewnienie dostępu do internetu, a kwestie związane z zasobami typu sprzęt, platforma i oprogramowanie oraz koszty ich utrzymywania – są przeniesione na zewnętrznego dostawcę.

 

Zagadnienia bezpieczeństwa danych są zawsze kluczowe dla kadry zarządzającej firmą, ponieważ informacje to jeden z najcenniejszych zasobów firmy. System wyposażony jest w mechanizmy i procedury, które gwarantują użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych. 
System Streamsoft Verto w modelu usługowym pozwala użytkownikowi „oderwać się” od miejsca – stanowiska pracy, na którym jest zainstalowana aplikacja i realizować różne funkcje gospodarcze z dowolnego urządzenia (laptop, tablet, telefon) mającego połączenie z internetem.

 

Moduły systemu:

verto

Zarządzania projektami

Wpiera podział pracy w danym projekcie, harmonogramowanie etapów pracy oraz ich monitorowanie.

 

Serwis

Moduł pozwala na analizę historii napraw i pracy serwisantów. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów takich jak zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży.

 

Rozrachunki

Usprawnia obsługę rozrachunków, zobowiązań i należności na dowolny dzień, analizę danych oraz wykonywanie czynności związanych windykacją.

 

Logistyka magazynu

Wpiera proces zarządzania stanami magazynowymi oraz inwentaryzację.

 

CRM kontakty z Klientami

Moduł pozwala na rejestrację, planowanie oraz śledzenie realizacji zarejestrowanych zdarzeń. Zdarzenia są to sprawy, zadania, projekty, kontakty, które dotyczą kontrahentów firmy lub jej pracowników.

 

Sprzedaż

Wpiera procesy sprzedażowe w firmie.

 

Finanse i księgowość

Wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, umożliwia dekretację i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie.

 

Workflow

Usprawnia przebieg procesów w firmie i podział ich na poszczególne etapy realizacji.

 

Środki trwałe

Moduł wspiera ewidencjonowanie, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym

 

Zaopatrzenie

Umożliwia zarządzanie zasobami magazynowymi i materiałami.

 

Gospodarka magazynowa

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej z obsługą miejsc składowania i wspomaga pracę działu sprzedaży i zaopatrzenia poprzez korzystanie z elektronicznej wymiany dokumentów, rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji, "gratisów" oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań.

 

Raporty i analizy

Moduł umożliwiający samodzielne definiowanie i wykonanie indywidualnych zestawień, analiz, formularzy i etykiet w oparciu o dane zgromadzone we wszystkich pozostałych modułach systemu.

 

Zakupy

Moduł umożliwia zautomatyzowanie procesów zakupowych i kosztowych, usprawnia generowanie dokumentów i wyznaczenie warunków dostawy, kontroli cen i terminów.

 

Moduł administratora

Moduł przeznaczony jest do administrowania systemem i umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji oraz pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy

 

Centrum Usług
Informatycznych KOMP-NET
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań
tel. +48 793 282 488
biuro@komp-net.com.pl

Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net