Centrum Usług
Informatycznych KOMP-NET
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań
tel. +48 793 282 488
biuro@komp-net.com.pl

Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Dotacje Na Innowacje

Firma Centrum Usług Informatycznych 'KOMP-NET" Adam Raczkiewicz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

„Stworzenie platformy B2B za pośrednictwem której świadczona będzie w formule SaaS usługa zarządzania projektami dla firm informatycznych”

wiosek o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-155/13-00

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze europejskie - dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

 


Centrum Usług
Informatycznych KOMP-NET
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań
tel. +48 793 282 488
biuro@komp-net.com.pl

Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net