Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Wyposażenie

Przeznaczenie modułu

Moduł umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie podlegających amortyzacji i nie zaliczanych do środków trwałych, ewidencjonowanych jednak na potrzeby inwentaryzacyjne. Moduł ten przeznaczony jest do tych jednostek, dla których majątek stanowi ważny element w zarządzaniu i kształtowaniu polityki dyscypliny oraz dbałości o mienie i jest aplikacją wspomagającą pracę działu księgowości, usprawniając ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne.

 

Interfejs

 

Podstawowa funkcjonalność:

 

Ewidencja wyposażenia
Obsługa ewidencji odbywa się z pomocą zdefiniowanych dokumentów obrotu: przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, zmiana wartości. Pozwala to na zapamiętanie oraz prezentację kompletnej historii kartoteki.

 

Grupowanie wyposażenia
Program pozwala na następujące grupowanie składników wyposażenia:

  • grupy rodzajowe,
  • jednostki organizacyjne,
  • osoby materialnie odpowiedzialne,
  • grupy definiowane przez użytkownika.

Pozwala on na łączenie wyposażenia w obrębie indywidualnie definiowanej przez użytkownika grupy rodzajowej oraz dowolnej ilości grup użytkownika, gdzie grupa rodzajowa, to dowolnie rozbudowywana, wielopoziomowa struktura o budowie drzewa. Takie podejście umożliwia łatwe uzyskiwanie zestawień w ujęciu ilościowym np. liczba kalkulatorów w całej firmie lub na danym wydziale.

 

Dodatkowe informacje o wyposażeniu
Uzupełnieniem możliwości definiowania dodatkowych parametrów wyposażenia jest mechanizm cech, który zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakteryzujących wyposażenie np. okres gwarancji, itp. Bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej.

 

Inwentaryzacja wyposażenia
W pełni rozlicza inwentaryzację zgodnie z wprowadzonym, w słowniku Jednostek organizacyjnych, podziałem na pola spisowe.

 

Wydruki i zestawienia
Poza standardowymi wydrukami zbiorczymi, istotnym ułatwieniem jest wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane i raporty.

 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net