Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Zarządzanie kontaktami

Przeznaczenie modułu

Jest to idealne rozwiązanie dla działów marketingu i handlu oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami, wspierając proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz planowania i organizacji pracy wewnątrz firmy. Zintegrowany z pozostałymi modułami systemu, zapewnia centralizację wiedzy o kontrahencie. Głównym celem nowoczesnego przedsiębiorstwa jest zapewnienie każdemu z klientów ciągłości i spójności obsługi oraz możliwie krótkiego czasu na rozpoznanie jego problemu i zaproponowanie skutecznego rozwiązania. Bez możliwości prześledzenia dotychczasowych kontaktów z klientem jest to niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe.

 

Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft PRO:

  • Obsługa planowania miesięcznego. Funkcjonalność ta umożliwia miesięczne planowanie sprzedaży, planowanie kontaktów z klientem oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów przez przedstawicieli handlowych. Usprawnia kontrolę wykonania założonych planów.
  • Program lojalnościowy. Narzędzie to, umożliwia firmie budowanie trwałych relacji z klientami, poprzez zastosowanie systemu nagród za zdobyte punkty. Program lojalnościowy skierowany może być do wszystkich lub wybranych klientów firmy. Zazwyczaj ma charakter długookresowy i nastawiony jest na częsty kontakt z klientem. Jego istotą jest jak najdłuższe zatrzymanie klienta w czasach ostrej walki konkurencyjnej.
  • Ankiety. Rozwiązanie to umożliwia definiowanie w systemie różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów. Możliwe jest tworzenie ankiet zawierających podstawowe informacje o kontrahencie, ankiet rozpoznawania kontrahenta, kwestionariuszy osobowych, itp. Za pomocą odpowiednio opracowanych ankiet można badać również satysfakcję klienta.
  • Obsługa reklamacji. Rozwiązanie to umożliwia sprzedawcy lub producentowi rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz kontrolę nad przebiegiem reklamacji od klientów.

 

Podstawowa funkcjonalność modułu:

 

Planowanie i realizacja zdarzeń
Praca z modułem CRM polega na rejestracji, planowaniu oraz śledzeniu realizacji zarejestrowanych zdarzeń. Zdarzenia są to sprawy, zadania, projekty, kontakty, które dotyczą kontrahentów firmy lub jej pracowników. Zasadnicza część obsługi zdarzeń odbywa się w Drzewie spraw, które umożliwia przeglądanie i edycję (w kontekście kontrahenta lub operatora) każdego z rodzajów zdarzeń. Zdarzenia można wyświetlać w formie tabeli lub drzewa obrazującego zależności pomiędzy nimi.

 

Organizacja pracy użytkownika i grupy
Użytkownicy modułu CRM mogą planować zadania do wykonania, przy pomocy graficznego kalendarza zadań. Kalendarz umożliwia planowanie zadań indywidualnie dla każdego operatora lub dla grupy operatorów.

 

Korespondencja seryjna
Moduł CRM umożliwia obsługę korespondencji seryjnej, zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej, łącznie ze sposobami tworzenia list adresowych.

 

Zarządzanie relacjami

  • Kontrolowanie kontaktów z klientami.
  • Kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów.
  • Kontrolowanie całych projektów, związanych z wieloma klientami i obsługiwanych przez wielu pracowników.

 

Dodatkowo moduł oferuje:

 

Obsługa planowania miesięcznego
Funkcjonalność ta umożliwia miesięczne planowanie sprzedaży, planowanie kontaktów z klientem oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów przez przedstawicieli handlowych.

 

Ankiety
Rozwiązanie to umożliwia definiowanie w systemie różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów.

 

Obsługa reklamacji

Umożliwia sprzedawcy lub producentowi rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz kontrolę nad przebiegiem reklamacji od klientów.

 

Komunikator biznesowy PeStKa

Zapewnia bezpieczny przepływ prostych komunikatów dzięki temu, że do listy kontaktów nie można dodać osób z zewnątrz.

 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net