Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Zarządzanie produkcją

Przeznaczenie modułu

Zarządzanie Produkcją to moduł do kompleksowego sterowania procesem produkcji w przedsiębiorstwie. Wspomaga planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu. Moduł przeznaczony jest dla firm produkcyjnych, o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Wspomaga sterowanie produkcją w przedsiębiorstwie, śledzi stopień realizacji zleceń produkcyjnych, pozwala na planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych. Aplikacja ma opracowaną własną unikalną w skali kraju metodykę wdrożeniową – "modelowe wdrożenia produkcji" - które o 50% skracają czas wdrożenia.

 

Korzyści z zastosowania w firmie produkcyjnej systemu Streamsoft Prestiż:

 • Skrócenie średniego czasu wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Optymalizację obciążeń dzięki wprowadzeniu kalendarzy produkcyjnych.
 • Modyfikację zamówień w dowolnym punkcie cyklu produkcyjnego.
 • Planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych.
 • Analizę produkcji w toku.
 • Przechowywanie i modyfikowanie danych związanych z technologią produkcji.
 • Obsługę różnych typów organizacji procesu produkcyjnego.
 • Skrócenie cykli produkcyjnych poszczególnych wyrobów.

 

Rodzaje produkcji obsługiwanej w module:

 • Produkcja na magazyn.
 • Produkcja na zamówienie.
 • Produkcja wariantowa na zamówienie.
 • Montaż na zamówienie.
 • Projektowanie na zamówienie.
 • Produkcja seryjna.
 • Produkcja masowa.
 • Produkcja jednostkowa.
 • Produkcja pull (w "systemie ssącym") – "szczupłe produkowanie".
 • Produkcja push (pchana) – tradycyjne planowanie i sterowanie.

 

Wdrożenie modułu gwarantuje:

 • Skrócenie średniego czasu wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Optymalizację obciążeń dzięki wprowadzeniu kalendarzy produkcyjnych.
 • Modyfikację zamówień w dowolnym punkcie cyklu produkcyjnego.
 • Planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych.
 • Analizę produkcji w toku.
 • Przechowywanie i modyfikowanie danych związanych z technologią produkcji.
 • Obsługę różnych typów organizacji procesu produkcyjnego.
 • Skrócenie cykli produkcyjnych poszczególnych wyrobów.

 

Modelowe wdrożenia produkcji

Przeznaczone są dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw i umożliwiają dostarczenie klientowi gotowych rozwiązań, z pominięciem długotrwałych analiz. Wdrożenia modelowe gwarantują korzystną cenę oprogramowania, dostosowaną do wybranego rozwiązania modelowego, optymalnie krótki czas wdrożenia i sprawny przebieg, oraz ograniczenie do minimum zasobów ludzkich biorących udział we wdrożeniu po stronie klienta.

 

Dedykowane wdrożenia produkcji

Przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorstw, w których wymagane jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, w celu prawidłowego zamodelowania procesów produkcyjnych. Umożliwiają one dokładne odzwierciedlenie specyfiki funkcjonowania firmy w module Zarządzanie produkcją. Zaletą tego typu wdrożeń jest opracowanie rozwiązań dedykowanych, umożliwiających zobrazowanie w systemie procesów charakterystycznych dla danej firmy.

Modelowe wdrożenia produkcji

 

 

Interfejs

 

Planowanie produkcji

Proces planowania polega na ustaleniu zadań dla jednostek produkcyjnych oraz określeniu niezbędnych zasobów potrzebnych do ich realizacji. Plan produkcji powstaje na podstawie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. W module istnieje możliwość definiowania własnych planów lub importowania planów klienta w przypadku, gdy nasza firma jest podwykonawcą dla innej firmy. Możliwe jest również prowadzenie historii zmian planów, wraz z podaniem przyczyn zmiany. Podstawowe funkcjonalności w obszarze planowania produkcji:

Sterowanie produkcją

Sterowanie produkcją stanowi bazę wiadomości o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk oraz dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Program rejestruje dane dotyczące realizacji produkcji, dzięki temu można porównać wartości planowane z rzeczywistymi. Podstawowe funkcjonalności w obszarze sterowania produkcją:

Kontrola jakości

Moduł Zarządzanie produkcją umożliwia przeprowadzenie kontroli jakości za pomocą dowolnie definiowanych kart kontroli. Ponadto, w ramach dbania o jakość produkowanych wyrobów użytkownik może rejestrować przyczyny braków (np. wady materiału, błąd pracownika, itp.) oraz przestojów w procesie produkcyjnym.

Obsługa kooperacji

Zastosowanie w module mechanizmu operacji alternatywnych, zapewnia obsługę procesu kooperacji wraz z możliwością prowadzenia magazynów kooperanta. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad powierzonym do kooperacji materiałem. Kooperant melduje zakończenie produkcji bezpośrednio w module, poprzez zdalny pulpit.

Dedykowane wdrożenia produkcji

Przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorstw, w których wymagane jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, w celu prawidłowego zamodelowania procesów produkcyjnych. Wdrożenia dedykowane umożliwiają dokładne odzwierciedlenie specyfiki funkcjonowania firmy w module Zarządzanie produkcją. Zaletą tego typu wdrożeń jest opracowanie rozwiązań dedykowanych, umożliwiających zobrazowanie w systemie procesów charakterystycznych dla danej firmy.

Paletowanie

Automatyzacja procesu paletowania (układania wyrobów na palecie) z wykorzystaniem paneli dotykowych i czytników kodów kreskowych. Pełna kontrola produktów wchodzących w skład palety, automatyczne nadawanie w systemie kolejnych numerów palet oraz wydruk etykiet po zakończeniu wprowadzania wyrobów na paletę.

 

Sposoby składania meldunków zwrotnych:

Za pomocą stacji roboczej
Meldowanie wykonania operacji technologicznych, ilości wyprodukowanych wyrobów oraz jednostek roboczych (brygady, zespoły, pracownicy) realizowane jest „ręcznie” – za pomocą komputera.

Za pomocą paneli dotykowych
Panele dotykowe znacznie przyspieszają i upraszczają składanie meldunku, są łatwe w obsłudze i nie absorbują uwagi pracownika.

Meldowanie przez www
Panel meldunkowy jest aplikacją webową, która komunikuje się z systemem za pomocą plików xml.

 

Rozliczanie czasu pracy pracowników produkcyjnych

Rozliczenie rzeczywistego czasu pracy w firmach produkcyjnych to duże wyzwanie. Pracownicy produkcyjni pracują w różnych brygadach, w systemie zmianowym i akordowym – rozliczenie czasu ich pracy stanowi ważne zagadnienie na stylu procesów kadrowo-płacowych i procesów zarządzania produkcją.

 

Sterowanie produkcją za pomocą metody KANBAN

 

Metoda KANBAN dostarcza wymiernych korzyści i pozwala na uzyskanie informacji, które są kluczowe w podejmowaniu decyzji o zmianach w funkcjonowaniu systemu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Metoda ta opiera się na poszczególnych kartach wyrobów ich cyrkulacji i analizie i polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne

więcej

 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net