Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Finanse i księgowość

Przeznaczenie modułu

Wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, umożliwia dekretację i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie, z możliwością wykorzystania własnych schematów dekretacji, automatów, przeksięgowań i rozdzielnika kosztów. Automatyzuje obliczanie różnic kursowych oraz bieżącą kontrolę zobowiązań i należności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne.

 

 

Zalety modułu:

  • Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów.
  • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień systemu, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd.
  • Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu STREAMSOFT PRO.
  • Duża elastyczność modułu wynikająca z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej.
  • Prostota obsługi programu zapewniona przez wygodny interfejs użytkownika. Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań. Wygląd programu, okna, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie.
  • Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji.

 

Podstawowa funkcjonalność:

 

Plan kont
Długość syntetyki i analityki może być dowolna dla każdego konta. Analityka kont może być oparta o słowniki wynikające ze struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa, takie jak: kasy, banki, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT oraz słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych. Możliwość definiowania alternatywnych planów kont.

 

Operacje księgowe
Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozdzielnik kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem „4”i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

 

Zestawienia, raporty, deklaracje
Zapewnia możliwość drukowania dowolnych raportów, w tym dziennika, ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT.

 

e-Deklaracje
Pozwala na składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

 

Wzorce dekretacji dokumentów
Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu są automatycznie dekretowane na właściwe konta, według definiowanych wzorców dekretów. Zadekretowane dane, do momentu ich zatwierdzenia, mogą być w dowolny sposób modyfikowane.

 

Walutowość
Możliwość prowadzenia rozliczeń wielowalutowych na dowolnym koncie, wraz z automatycznym obliczaniem różnic kursowych.

 

Zestawienia, raporty, deklaracje
Łatwość uzyskiwania wszelkich informacji, dzięki rozbudowanej opcji zestawień, pozwalających na tworzenie raportów, według różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych.

 

Mechanizmy kontrolujące
Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, również w walutach obcych, wraz z automatycznym naliczaniem not odsetkowych za zwłokę w płatnościach.

 

Pobieranie kursów walut
Moduł umożliwia automatyczne pobieranie kursów walut NBP przez Internet.

 

Rok obrachunkowy
Możliwość dowolnego określania roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

 

Definiowanie wskaźników finansowych
Możliwość tworzenia i obliczania własnych wskaźników finansowych, dzięki wykorzystaniu kalkulatora kont.

 

Import danych z innych systemów
Wbudowane funkcje importu i eksportu danych z systemów zewnętrznych. Możliwość eksportu i importu planów kont, definicji dekretów, definicji dokumentów, kontrahentów, wzorów księgowych.

 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net