komp-net
komp-net

Oferta serwisowa

ikona

Firma, która obecnie świadczy usługi opieki serwisowej dla Twojej firmy, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Nie jesteś usatysfakcjonowany poziomem świadczonych usług?

Wspólnie ustalamy potrzeby Twojego przedsiębiorstwa, analizujemy system ERP, jego poszczególne elementy, jak również infrastrukturę IT, która może też mieć negatywny wpływ na działanie ERP.

Po zakończeniu wdrożenia zapewniamy stałe i metodyczne wsparcie w zakresie utrzymania i rozwoju dostarczonego systemu informatycznego.

Nasz Dział Serwisu Oprogramowania i usługi to specjaliści z różnych dziedzin: sprzedaży, produkcji, magazynu, księgowości, kadr i płac oraz administracji systemów i sieci komputerowych.

Dzięki nim zapewniamy wsparcie przy obsłudze naszych autorskich aplikacji i systemów ERP we wszystkich kluczowych obszarach działania firmy.

ikona

Opieka serwisowa obejmuje bieżącą pomoc w pracy, szybkie interwencje przy awariach, rozwiązywanie problemów oraz wprowadzanie optymalizacji i usprawnień.

HOTLINE

Pomoc techniczna Hotline oferuje telefoniczne wsparcie przez konsultanta z zakresu instrukcji obsługi oprogramowania. Jeśli potrzebujesz szybkiej odpowiedzi na pytanie o uruchomienie/znalezienie danej funkcji, możesz skorzystać z naszego działu Hotline. Pamiętaj jednak, że konsultanci z tego działu udzielają pomocy tylko przez telefon.

Przez pierwsze 12 miesięcy od momentu instalacji systemu, dostęp do usługi Hotline jest bezpłatny. Po upływie tego okresu dostęp do Hotline posiadają tylko klienci, których licencja na program umożliwia instalację bieżących wersji oprogramowania.

.01

SERWIS

Specjaliści z Serwisu świadczą usługi wsparcia poprzez zdalną lub indywidualną pomoc. Serwis to wygodna forma kontaktu wprowadzona przez nas dla usprawnienia Twojego wsparcia, szczególnie w bardziej złożonych kwestiach. Dzięki możliwości natychmiastowego połączenia z Twoim komputerem możemy Ci zdalnie pomóc, oszczędzając w ten sposób Twój cenny czas.

Serwis zapewnia:

  • obsługę wdrożonych systemów, również poprzez zdalny dostęp,
  • nadzór techniczny nad ukończonymi projektami wdrożeniowymi,
  • tworzenie dedykowanych rozwiązań informatycznych na potrzeby naszych klientów.
.02

UMOWA SERWISOWA

Z myślą o przedsiębiorstwach, które oczekują najwyższego standardu obsługi, oferujemy indywidualny plan wsparcia techniczno-merytorycznego – Umowę Serwisową. Wartość umowy serwisowej jest ustalana z klientem indywidualnie w zależności od zakresu jego oczekiwań.

W ramach kontraktu oferujemy:

  • pakiety godzin serwisu,
  • gwarantowane czasy reakcji,
  • telefon alarmowy w godzinach wieczornych,
  • skuteczny outsourcing informatyczny: administracja/utrzymanie systemów, serwis sprzętu i oprogramowania, monitoring stanu systemu.
.03

Realizujemy projekty UE i jesteśmy na liście autoryzowanych wykonawców dla PARP.