komp-net
komp-net

ABI Business Intelligence

Olbrzymią wartością  systemu ABI Business Intelligence, które doceniają firmy korzystające z tego rozwiązania, jest nie tylko jego atrakcyjna cena, która w pełni odzwierciedla korzyści jakie osiąga firma decydująca się na wdrożenie u siebie tego narzędzia, ale również wyjątkowo krótki czas samego wdrożenia. Proces wdrożenia systemu ABI Business Intelligence do eksploatacji trwa dwa dni robocze. Po tym okresie analizy oraz raporty są gotowe do wykorzystywania w działalności firmy, wspierając procesy podejmowania decyzji w kluczowych obszarach biznesowych.

Kluczowe korzyści z posiadania Business Intelligence:

 • Dostarczenie aktualnej i zrozumiałej informacji zarządczej wielu odbiorcom
 • Zmniejszenie pracochłonności przy tworzeniu raportów i analiz
 • Prezentacja i kontrola bieżącej sytuacji firmy
 • Wsparcie realizacji planowania i controlingu przedsiębiorstwa
 • Kontrola i prognozowanie płynności firmy
 • Podwyższenie poziomu wykorzystania systemów i informacji
 • Możliwość skupienia uwagi na analizie danych, a nie na ich pozyskaniu
 • Uzyskanie efektu motywacji przez informację
 • Uniezależnienie systemu analitycznego firmy od zmian systemów źródłowych
 • Uproszczenie infrastruktury informatycznej dedykowanej raportowaniu
 • Odciążenie pracy systemu ERP posiadanego w firmie
 • Zbieranie i gromadzenie informacji finansowych i zarządczych ze spółek zależnych.

 

 

ikona

Business Intelligence Streamsoft umożliwia analitykowi:

 • Przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji
 • Wspomaganie prognozowania
 • Porównanie dowolnych okresów pod kątem różnych parametrów
 • Tworzenie analiz wielowymiarowych
 • Określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi
 • Budowanie bardzo zróżnicowanych i wielopoziomowych wskaźników: KPI (ang. Key Performance Indicators – Kluczowe wskaźniki efektywności), BSC (ang. Balanced Scorecard  -Strategiczna Karta Wyników)
 • Dostęp do BI z poziomu przeglądarki (dashboard definiowany dla użytkownika z gotowych komponentów)

Business Intelligence Streamsoft umożliwia menadżerowi:

 • Wizualizację analiz w formie tabel przestawnych i wykresów
 • Analizy Ad-hoc, np. stopnia realizacji planu, wykonania budżetu, odchyleń
 • Porównanie okresów za pomocą kart wyników
 • Wysyłanie emailem alertów o przekroczeniach
 • Wysyłanie na skrzynkę email raportów z BI
 • Sortowanie, filtrowanie, tworzenie rankingów, itp.
 • Analizę jednocześnie tych samych obszarów biznesowych z podmiotów zależnych dzięki opcji konsolidacji
 • Dostęp do BI z poziomu przeglądarki (dashboard definiowany dla użytkownika z gotowych komponentów).

 

ikona

ABI Mobile

System Business Intelligence posiada unikalny interfejs ABI Mobile (ABI Web, ABI Mail). Poruszanie się po systemie jest intuicyjne nawet pomiędzy najbardziej zaawansowanymi analizami. Wybrane analizy są wyświetlane w bardzo czytelnej, graficznej formie.

ABI Web pozwala na dostęp do analiz i wskaźników poprzez przeglądarkę i umożliwia dokonywanie zestawień w zakresie analizy. ABI Mail pozwala na automatyczna wysyłka analiz pocztą elektroniczną. Obie funkcje obsługują nieograniczona ilość użytkowników.

 

Przykładowe zastosowanie modułu ABI Mobile:

 • Ranking sprzedaży oddziałów i poszczególnych sprzedawców.
 • Porównanie uzyskanej marży wg asortymentu i grup asortymentu.
 • Analiza wzrostu sprzedaży dla wybranego odbiorcy lub kontrahenta.
 • Obroty firmy.
 • Sprzedaż wg sposobów płatności.
 • Dynamika sprzedaży wg regionów geograficznych.
 • Analiza sprzedaży wg przedstawicieli handlowych.
 • Analiza dokumentów wg kierowcy.
 • Analiza marży sprzedaży wg miejsc sprzedaży.
 • Pełna analiza dokumentów i stanów magazynowych oraz wartości magazynów.
 • Rachunek wyników firmy i poszczególnych oddziałów.
 • Analizy zaopatrzenia.

Realizujemy projekty UE i jesteśmy na liście autoryzowanych wykonawców dla PARP.