Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Środki trwałe

Przeznaczenie modułu

Wspiera ewidencjonowanie, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ewidencja zdarzeń odbywa się w oparciu o dokumenty
przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia i zmniejszenia.

 

Interfejs

 

Podstawowa funkcjonalność:

 

Ewidencja i historia majątku
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii majątku firmy.

 

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy
Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co m.in. umożliwia wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej. Odpisy amortyzacyjne generowane są, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.

 

Wydruki i zestawienia
System generuje wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Wykorzystanie modułu Raportów i formularzy, umożliwia tworzenie własnych zestawień bazujących na danych majątku trwałego oraz jego historii.

 

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego
W celu filtrowania danych oraz tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup. Mechanizm cech zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn, itp.

 

Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń
W specjalnej wersji modułu Środki trwałe umożliwiono obsługę drukarek etykiet i obsługę kolektorów danych. Pozwala to przeprowadzić inwentaryzację majątku w oparciu o kody kreskowe.

 

Wartość odzyskana
W module umożliwiono wprowadzenie wartości odzyskanej dla wartości bilansowej środka trwałego, zgodnie z wymaganiami MSR (MiędzynarodowychStandardów Rachunkowości).

 

Inne funkcjonalności:

  • Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne.
  • Ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania.
  • Księgowanie odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu finansowo-księgowego.
  • Otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym.
 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net