komp-net
komp-net

Destiny ERP

Został zbudowany w oparciu o autorską platformę programistyczną  Destiny, która umożliwia dostarczanie do Klienta systemu wspomagającego zarządzanie „uszytego na miarę” pod aktualne jego potrzeby, z możliwością rozwoju w przyszłości.

Dzięki technologii komponentowej z tego samego narzędzia można korzystać z systemu zarówno w małej jak i dużej firmie, które potrzebują takiej funkcjonalności jak np:

 • prowadzą gospodarkę magazynową,
 • korzystają z integracji w ramach eCommerce,
 • rozliczają produkcję wg MPK,
 • zarządzą własną flotą,
 • mają potrzebę używania systemu w rożnych wersjach językowych.
Moduły
ikona

Sprzedaż, handel, fakturowanie

 •  obsługa faktur zaliczkowych, walutowych proforma, korekt zbiorczych, kasy fiskalnej
 •  wystawianie faktur z WZ lub zamówień
 •  wystawianie faktur do umów stałych, wg polityki cenowej, rabatowej, limitów
 •  wysyłka e-faktur (EDI)
 •  obsługa wielu punktów sprzedaży
 •  import faktur, rejestrów sprzedaży
 •  analizy sprzedaży – wyniki, trendy, sezonowość
 •  wsparcie zarządzania zespołem handlowym
.01
ikona

Magazyn, gospodarka magazynowa, WMS

 •  wielooddziałowe prowadzenie magazynów
 •  obsługa magazynów zewnętrznych
 •  automatyczne przesunięcia MM
 •  analizy obrotów towarami
 •  składy celne – naliczanie akcyzy
 •  analiza zyskowności sprzedaży towarów (ABC)
 •  wiekowanie dostaw
.02
ikona

Należności, windykacja

 •  generowanie not odsetkowych
 •  raporty historii sprzedaży i płatności kontrahenta
 •  obsługa limitów kredytowych
 •  kontrola przeterminowania faktur
 •  raporty zadłużeń klientów wg założonych kryteriów
.03
ikona

Zarządzanie przepływami pieniężnymi

 •  zestawienia należności i zobowiązań
 •  prowadzenie kas i rachunków bankowych
 •  terminale płatnicze
 •  importy wyciągów bankowych
 •  importy z Przelewy24, PayPal, PayU, DotPay itp.
 •  eksport przelewów bo banku
 •  rozliczanie zaliczek pracowniczych
 •  środki pieniężne w drodze, kompensaty
 •  generowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzenia sald
 •  wiekowanie należności i zobowiązań
.04
ikona

Logistyka, zakupy

 •  zautomatyzowanie procesu składania zamówień
 •  kontrola zamówień pod kątem kryteriów przypisanych do towaru i/lub dostawcy
 •  system powiadomień o stanach magazynowych, zmianach, brakach, statusach zamówień
.05
ikona

Flota, transport

 •  zarządzanie flotą pojazdów
 •  planowanie transportu towarów
 •  przydzielanie dostaw do pojazdów i kierowców
 •  kontrola wymagań transportowych towaru
 •  integracja z modułem kadrowym
.06
ikona

Workflow, dokumenty w firmie

 •  projektowanie obiegu dokumentów
 •  książka korespondencyjna
 •  aplikacja mobilna Petra24
 •  WRD (Wstępny Rejestr Dokumentów) – eKancelariav
 •  elektroniczne archiwum – skany/PDF/zdjęcia dokumentów źródłowych:
  •  faktury
  •  zamówienia
  •  specyfikacje
  •  dokumentacja techniczna
  • dokumenty kadrowe
  •  umowy z kontrahentami
  •  korespondencja wychodząca i przychodząca
.07
ikona

Wsparcie organizacji i zarządzania

 • CRM
 •  TMS – system zarządzania zadaniami, system obsługi zgłoszeń
 •  analiza centrów kosztowych i przychodowychv
 •  raporty dynamiczne, dedykowanev
 •  duże możliwości analizy podręcznej – filtry, wyszukiwania, zaznaczania, sortowania, grupowanie po kolumnach, kopiowanie do arkusza

Ponadto:

 •  zarządzanie dostępem i prawami użytkowników
 •  historia operacji
 •  odzyskiwane przypadkowo usuniętych danych

oraz

 •  integracje z innymi systemami (API)
 •  B2B
.08

Realizujemy projekty UE i jesteśmy na liście autoryzowanych wykonawców dla PARP.