komp-net
komp-net

Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace Streamsoft Prestiż jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z różnych branż, które poszukują sprawdzonego rozwiązania do rozliczania, ewidencji oraz zarządzania czasem pracowników firmy.

ikona
Rozliczenia płac

W module Kadry i Płace Streamsoft Prestiż rozliczysz wszystkie typy wynagrodzeń, to jest: dla pracowników, zleceniobiorców, przedstawicieli zarządu itp. Algorytmy pozwalają automatycznie uwzględnić wszystkie wymagane składniki płacowe oraz powiązać wyliczenia z deklaracjami PIT i oskładkowaniem ZUS. Same wypłaty wynagrodzeń realizujesz szybko za pośrednictwem płatności elektronicznych.

Ewidencja kadrowa

Ewidencję kadrową także prowadzisz w intuicyjny sposób, uwzględniając szeroki zakres danych wszystkich osób zatrudnionych w firmie, w oparciu o dowolny typ umowy. W jednym miejscu dostęp do informacji m.in. na temat: adresów, członków rodzin, kursów, badań lekarskich itp. Do widocznego w module profilu pracownika można łatwo przyporządkować inne dokumenty np. skany czy zaświadczenia, uzupełniając dokumentację o wszelkie potrzebne i ważne informacje.

Akta elektroniczne

Akta pracowników w module Kadry i Płace są prowadzone w formie dokumentacji elektronicznej. Sprzyja to bezpieczeństwu i sprawia, że wyszukiwanie konkretnych informacji przebiega szybciej. Warto podkreślić, że elektroniczne akta osobowe mogą odzwierciedla

ich pierwotny „papierowy układ” z fizycznych teczek.

Zarządzanie czasem pracy

Moduł Kadry i Płace gwarantuje sprawne i kompletne zarządzanie czasem pracy – od sporządzenia grafików, przez ewidencję, po rozliczenie. Plan pracy można tworzyć godzinowo, dziennie, szczegółowo czy wg innych rodzajów zdefiniowanych przez użytkownika. Równie przystępny jest proces rejestrowania nieobecności, który przebiega z kontrolą limitów. Rozliczenie czasu pracy jest możliwe w cyklach miesięcznych, wielomiesięcznych lub w ramach równoważnego czasu pracy.

ikona

Moduł ewidencji czasu pracy Streamsoft

To rozwiązanie Streamsoft, które dodatkowo usprawnia rejestrację czasu pracy przez kierowników produkcji, brygadzistów etc. Dane wprowadzone przez te osoby przy pomocy narzędzia, trafiają od razu do ewidencji kadrowo-płacowej. Bez konieczności ponownego wprowadzania grafików.

Integracje z zewnętrznymi RCP

Moduł Kadry i Płace Streamsoft Prestiż integruje się poza tym z praktycznie każdym zewnętrznym systemem Rejestracji Czasu Pracy (RCP). Rozliczenie może przy tym odbywać się w narzędziu lub bezpośrednio w module – na podstawie danych transferowanych z RCP.

Integracja z ZUS

Integracja z platformą ZUS PUE jest gwarancją sprawnej komunikacji online z urzędem. Ważną kwestią jest tu obsługa e-zwolnień lekarskich, które można pobrać bezpośrednio z platformy ZUS PUE i szybko zewidencjonować w module.

Aplikacja Panel Pracownika

Aplikacja rozszerzająca możliwości modułu Kadry i Płace Streamsoft Prestiż. Umożliwia pracownikom dostęp online do najważniejszych danych kadrowych, a także pozwala na składanie wniosków pracowniczych (w tym o urlop) i odbiór dokumentów kadrowych w formie elektronicznej. Responsywny layout daje możliwość korzystania z narzędzia również na urządzeniach mobilnych.