komp-net
komp-net

Bussines Intelligence (BI)

Moduł Bussines Intelligence służy do tworzenia szerokiej i wielowymiarowej analityki przedsiębiorstwa. Narzędzie automatyzuje proces wychwytywania zależności między danymi oraz pozwala przedstawiać je w formie czytelnych wizualizacji. To rozwiązanie przydatne dla wszystkich managerów czy analityków biznesowych. Z modułu można korzystać zarówno w aplikacji desktopowej, jak i z poziomu przeglądarki internetowej.

ikona
Rodzaje analiz i zestawień

Katalog możliwych do utworzenia analiz jest otwarty, narzędzie wspomaga wyszukiwanie zależności między danymi w dokładnie takich zestawieniach, jakich potrzebuje dana firma.

Przykładami są m.in.: wielowymiarowa analiza obrotów i sald, poziomu sprzedaży, przychodów czy kosztów produkcji. Streamsoft BI usprawnia też tworzenie szczegółowych, złożonych analiz, takich jak stopień realizacji sprzedaży w czasie czy rentowność poszczególnych produktów.

Oczywiście nie wyczerpuje to możliwości modułu w zakresie gromadzenia i prezentacji strategicznych dla organizacji danych, których katalog jest otwarty i dopasowany do potrzeb managerów oraz analityków biznesowych.

Subskrypcje analiz

Dzięki funkcjonalności serwera subskrypcji wyniki analiz można wysyłać do wybranej dowolnej liczby odbiorców we wiadomościach e-mail – w formie pliku HTML lub załączonego dokumentu Excel. Co więcej sam zakres dostępu do informacji może być określany dla każdego subskrybenta z osobna. Gwarantuje to bezpieczeństwo i daje pewność, że wgląd w dane otrzymują wyłącznie użytkownicy o określonych uprawnieniach. Przygotowane analizy można wysyłać zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

ikona

Źródła informacji

Źródłem dla wszystkich analiz i zestawień są dane pochodzące z systemu Streamsoft Prestiż. Takie rozwiązanie automatyzuje i przyśpiesza tworzenie analiz oraz jest gwarancją poprawności uzyskiwanych informacji. Poza tym BI pracuje na osobnej dedykowanej hurtowni danych, co za tym idzie działania związane z analityką nie obciążają bazy transakcyjnej ERP.

Moduł Bussiness Inteligence umożliwia również konsolidację danych pochodzących z różnych baz systemu Streamsoft Prestiż. W praktyce sprawdza się to szczególnie w organizacjach działających w modelu wielofirmowym lub złożonych z kilku podmiotów czy przedsiębiorstw.

Przejrzysta prezentacja danych

Uzyskane dzięki narzędziu wyniki analiz są prezentowane w przejrzysty i czytelny sposób, w formie tabel przestawnych lub wykresów. Takie informacje w formie graficznej mogą być dodatkowo intuicyjnie edytowane z wykorzystaniem funkcji Drag&Drop (ang. Przeciągnij i upuść).