komp-net
komp-net

Moduł Administratora

Moduł pozwala w intuicyjny sposób zarządzać działaniem systemu Streamsoft Prestiż. Jest instalowany na wybranych stanowiskach i całościowo wspomaga prace związane z bieżącą obsługą ERP – od utworzenia plików baz danych, przez nadawanie dostępów użytkownikom, wykonywanie operacji na bazie, działania na licencji, po przeglądanie rejestru operacji.

ikona
Administrowanie systemem

W tym module startuje cała praca z systemem, nadawane są nazwy plików bazy danych, tworzona część konfiguracji funkcjonalnej, a dla wersji wielofirmowej następuje przypisanie operatorów z dostępem do wybranych baz danych. Możliwości modułu gwarantują poza tym szybkie oraz intuicyjne nadawanie dostępów oraz uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników, a także zarządzanie nimi. Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych, możliwe jest także zdefiniowanie reguł i haseł oraz częstotliwości ich zmian.

Zarządzanie bazą danych

Możliwości modułu Administratora w tym zakresie gwarantują przede wszystkim stabilną pracę z system oraz zgodność z aktualną wersją. Dostępne są opcje reorganizacji, archiwizacji oraz dearchiwizacji. Przekłada się to na bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko utraty ważnych dla przedsiębiorstwa informacji. Moduł oferuje również szereg innych funkcji, np. uruchamianie skryptów na bazie czy podgląd aktywnych stanowisk.

ikona

Rejestry operacji i działania na licencji

Każda wykonana w systemie operacja odkłada się we właściwych dla siebie rejestrach. Aby je prześledzić, wystarczy wybrać odpowiednią bazę danych (systemową lub firmową). Moduł gwarantuje również intuicyjność w zakresie działań podejmowanych na licencjach (rejestracja, zmiana parametrów, odrejestrowanie, pobranie nowego pliku).