komp-net
komp-net

Raporty i Formularze

Moduł pozwala na tworzenie analiz, formularzy i etykiet w zautomatyzowany sposób. Powstają one w oparciu o dane zgromadzone w systemie Streamsoft Prestiż, szybko i sprawnie.

Tworzenie raportów

W module Raporty i Formularze Streamsoft Prestiż dostępne są dwa sposoby projektowania raportów. Pierwszy polega na wykorzystaniu kreatora zestawień, drugi – projektanta zapytań. Niezależnie od wybranej metody, czynność przebiega sprawnie i intuicyjnie a system pozwala na wgląd w aktualny stan raportu na każdym etapie.

Kreator zestawień

Kreator umożliwia intuicyjne tworzenie raportów na podstawie danych zgromadzonych w bazie z jednoczesnym ich podglądem. Można go wywołać bezpośrednio w oknie systemu. Zestaw dostępnych gotowych szablonów raportów podlega szerokim modyfikacjom. Natomiast dla zaawansowanych użytkowników przewidziano także opcję wybierania danych do zestawień w oparciu o formuły w języku SQL.

ikona
Projektant zapytań

Część modułu, w której z wykorzystaniem kreatora można stworzy zestawienie definiowane lub formularz wydruku dla dokumentu. Wybierasz tabele, z których mają zostać pobrane dane, a system prezentuje wyniki w formie graficznej.

Analiza i wysyłka

Moduł Raporty i Formularze oferuje szerokie możliwości w zakresie analizy danych. Daje on dostęp do wszelkich danych w systemie, a wyniki analiz mogą być prezentowane w zależności od potrzeb, w formie graficznej lub tabelarycznej. Podobnie wysyłka, raporty szybko wyeksportujesz do standardu Word/Excel, wyślesz lub wydrukujesz w formatach PDF, RTF, HTML. Korzystając dodatkowo z Serwera raportów, możliwe jest wysyłanie wyników bezpośrednio do wskazanych odbiorców w wybranych formatach danych.

ikona

Przystępna prezentacja raportów

Moduł pozwala na przystępną dla użytkownika prezentację raportów – zarówno w zakresie danych, jak i wyglądu. Nadanie raportom indywidualnego charakteru ułatwia analizę nawet pozornie skomplikowanych zestawień.