komp-net
komp-net

Środki Trwałe Verto

ikona

Szeroka ewidencja

W module zewidencjonujesz nie tylko środki trwałe – w tym niskocenne, ale także wartości niematerialne i prawne. Określisz sposób ich amortyzacji – podatkowej i bilansowej oraz takie parametry, jak źródło pozyskania, tytuł własności czy miejsce użytkowania. Możesz także zdefiniować zestawy środków trwałych i podział kosztów ich dotyczący, np. wg miejsca powstania. Tworzenie ewidencji przyśpiesza i ułatwia m.in. dostęp do edytowalnego, rozbudowanego słownika klasyfikacji środków trwałych.

Inwentaryzacja – prowadzenie…

Inwentaryzacja z poziomu mobilnych kolektorów danych? Z modułem jak najbardziej! Wystarczy odczytać kod kreskowy ze środków trwałych oznakowanych etykietami, by sprawnie dokonać spisu, czy to dla danego pola, czy jednostki organizacyjnej lub osób odpowiedzialnych.

… i rozliczenie
Następnie możesz porównać spisane na kolektorze składniki majątku z arkuszami spisowymi generowanymi z systemu. Efekt? Otrzymasz zestawienia nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych.

ikona

Obsługa dokumentów

Moduł obsługuje właściwie wszystkie dokumenty niezbędne do pracy ze środkami trwałymi firmy:

  • amortyzacja
  • przyjęcie
  • zmiana miejsca użytkowania
  • zmiana danych
  • ulepszenie
  • częściowa likwidacja/likwidacja
  • bilans otwarcia
  • Bez problemu wydrukujesz z systemu tabelę i plan amortyzacji, co zdecydowanie ułatwi pracę. Dodatkowo do Twojej dyspozycji pozostają dostępne historyczne zestawienia dokumentów dotyczących danego środka trwałego.