komp-net
komp-net

Raporty i Analizy

ikona

Rozbudowane możliwości

Szybkie wizualne wydobycie wartości ze wszystkich danych? Oczywiście! Obiekty graficzne, pola typu memo, wartości sumujące i wyliczające poszczególne grupy danych – to niektóre z możliwości. Projektując, masz możliwość natychmiastowej oceny wyglądu zestawienia, a z utworzonych raz szablonów możesz skorzystać ponownie, zapisując je.

Wydajne źródła danych

Głównym źródłem danych dla modułu jest relacyjna baza danych z interfejsem SQL. Dlaczego to ważne? Bo dzięki elastyczności i wydajności tego rozwiązania oraz możliwości łączenia raportów w hierarchię, analizy danych są praktycznie nieograniczone! Oczywiście w zakresie ich tworzenia masz nieograniczony dostęp do wszystkich modułów i produktów Streamsoft Verto.

Intuicyjne narzędzia

Raporty utworzysz w dowolnym narzędziu zgodnym ze Jasper Reports. Ten standard jest w pełni zintegrowany ze Streamsoft Verto – utworzone zestawienia stają się funkcjonalnie częścią systemu. Jaki z tego plus? Korzystasz z przemysłowych standardów w zakresie tworzenia raportów i analiz, a jednocześnie robisz to wygodnie i ergonomiczne!

…także wbudowane
Możesz analizować także w oparciu o procedury wbudowane w system Streamsoft Verto – jest to najszybsza metoda dostępna w relacyjnych bazach danych. Wyniki oczywiście przejrzysz i opublikujesz. Mogą one też być bazą dla raportów i formularzy!

ikona