komp-net
komp-net

Zakupy

Zatowarowanie zawsze na czas, zadowoleni kontrahenci, porządek w dokumentach i fakturach kosztowych? Z modułem 3xTAK! Jego zasadniczym zadaniem jest bowiem usprawnienie obsługi procesów związanych z zakupami, których dokonuje Twoja firma.

ikona
Relacje z dostawcami - umowy i zamówienia

Intuicyjna rejestracja umów oraz zamówień od dostawców, a także bieżąca kontrola nad nimi. Poza tym automatyzacja m.in. wyznaczania warunków dostawy czy kontroli cen i terminów.

Dokumenty zakupu

Pełne wsparcie w procesowaniu dokumentów zakupu – ich wprowadzanie i korygowanie. Poza tym, w momencie zmiany ceny zakupu na fakturze lub korekcie, możliwość generowania przetasowań magazynowych oraz obliczenia korekty kosztów sprzedaży.

ikona

Faktury

Moduł wspomaga tworzenie faktur na podstawie dokumentów magazynowych. Automatyzacja pracy w tym zakresie zdecydowanie przekłada się na szybkość i poprawność pracy. Zagraniczni kontrahenci? Oczywiście! Bez problemu obsłużysz faktury importowe i wewnątrzwspólnotowe.

Deklaracje INTRASTAT

Pełne wsparcie dla unijnego systemu statystyki handlu towarami! Moduł gwarantuje obsługę deklaracji INTRASTAT, dzięki której przekazywane są informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami Wspólnoty Europejskiej.