komp-net
komp-net

Zarządzanie dokumentami

Rozwiązanie, które zadba o wszelkie powstające w Twojej firmie e-dokumenty? Przedstawiamy moduł Zarządzanie dokumentami (DMS) Streamsoft Verto! Niezastąpiony w sprawnym przetwarzaniu i kontrolowaniu wszelkich plików oraz zasobów ważnych dla Twojej organizacji. Zarówno tych utworzonych wewnątrz, jak i zewnętrznych.

ikona

Rejestracja i klasyfikacja

Rejestracja w postaci plików, poprzez skanowanie dokumentów lub ich wprowadzanie w obieg (również z wykorzystaniem modułu Workflow Streamsoft Verto). Szerokie możliwości klasyfikacji w zależności od miejsca rejestracji, typu, daty utworzenia/rejestracji/modyfikacji.

Emisja

Tworzenie i udostępnianie dokumentów na zewnątrz? Nic prostszego. Z modułem zachowujesz pełną kontrolę nad emisją poza organizację wraz z archiwizacją tego, co zostało wydane. Dokumenty mogą być wydrukowane, wysłane e-mailem lub skopiowane do lokalnego folderu.

Obsługa

Rozumiana po pierwsze jako przechowywanie plików na współdzielonych zasobach serwerowych, ale… nie tylko! W tym zakresie moduł udostępnia też szereg innych możliwości, związanych m.in. z obiegiem i indeksowaniem dokumentów oraz monitorowaniem zmian.

ikona