komp-net
komp-net

Zarządzanie projektami

ikona

Planowanie i zarządzanie projektami? Z systemem Streamsoft Verto całość procesu przebiega sprawnie, intuicyjnie i kompleksowo. Docenią to szczególnie kierownicy i managerowie projektów.

WBS - struktura podziału pracy w projekcie

WBS (ang. work breakdown structure) – wykorzystana w module technika pracy nad projektem umożliwia zdefiniowanie jak podzielone będą prace w ramach zespołu oraz umożliwia m.in. określenie hierarchii zadań i zdarzeń oraz zaplanowanie dla nich harmonogramu. Zależności można monitorować na wykresie Gantta.

ikona

Planowanie zapotrzebowania

Zapotrzebowanie na materiały, zasoby maszynowe i ludzkie w projekcie? Ich prawidłowe określenie jest jednym z warunków sukcesu. Także te kwestie wspomaga moduł, zapewniając środowisko, które gwarantuje wydajną i skuteczną współpracę.

Integracje z programami do projektowania

Weryfikacja dostępności materiałów w magazynie i wygenerowanie zapotrzebowania na zakup brakujących już na etapie opracowywania projektu! To możliwe dzięki integracji Streamsoft Verto z systemami typu CAD, do projektowania konstrukcji.

Bieżąca kontrola pracy i kosztów

Zadania w projekcie zaplanowane, wszystkie potrzebne zasoby przypisane. Czas na… realizację! Gdy korzystasz ze Streamsoft Verto, zachowujesz bieżącą kontrolę nad przebiegiem prac oraz generowanych kosztów. Jak? Po prostu śledzisz poziom realizacji planu już w trakcie realizacji zadań.