komp-net
komp-net

Dotacje Na Innowacje

Dotacje Na Innowacje

Firma Centrum Usług Informatycznych 'KOMP-NET” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

„Stworzenie platformy B2B za pośrednictwem której świadczona będzie w formule SaaS usługa zarządzania projektami dla firm informatycznych”

wiosek o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-155/13-00

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.