komp-net
komp-net

Krajowy system e-Faktur (KSeF)

Krajowy system e-Faktur (KSeF), zwany inaczej Centralnym Rejestrem Faktur CRF lub Centralną Bazą Faktur, to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Jego wykorzystanie umożliwia wystawianie i odbiór tzw. e-faktur ustrukturyzowanych.

Jak działa KSeF, od kiedy i dla kogo jest obowiązkowy, po co powstał?

ikona
KSeF - e-faktury ustrukturyzowane

E-faktury ustrukturyzowane, do których obsługi służy nowy system, to trzeci dopuszczony do obrotu rodzaj dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji (obok faktur papierowych i występujących obecnie e-faktur).

Ten typ faktury ma format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1), której wzór został opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP

KSeF – czy i dla kogo jest obowiązkowy?

Korzystanie z KSeF w Polsce obecnie jest dobrowolne (od 1 stycznia 2022 r.). Natomiast od 1 stycznia 2024 r. będzie to obowiązek!

 

Podmioty, które muszą przygotować się na rozwiązanie to:

  • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
  • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
  • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski NIP.

 

KSeF – najważniejsze terminy

Trzy najważniejsze daty związane z wprowadzeniem i obowiązywaniem KSeF w Polsce:

  • październik – grudzień 2021 – prowadzony był pilotaż z udziałem podatników z wykorzystaniem środowiska testowego KSeF
  • 1 stycznia 2022 – KSeF został wprowadzony do użytku jako rozwiązanie dobrowolne
  • 1 stycznia 2024 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym

KSeF - cel wprowadzenia

Wg ustawodawcy celem KSeF jest m.in. poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Ma to zapewnić ujednolicony sposób zapisu faktur, który wpłynie na usprawnienie rozliczeń (zwrot VAT w ciągu max. 40 dni, archiwizacja dokumentów w systemie przez 10 lat). Oczywiście korzystanie ze KSeF ma mieć także wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT.

ikona

KSeF – w systemach i programach Streamsoft

W tej chwili dla KSeF trwa okres przejściowy. Na bieżąco śledzimy poczynania związane z jego planowanym wdrożeniem i pracujemy nad kompletnym dostosowaniem systemów oraz programów Streamsoft do planowanych zmian. Zapewniamy gotowość wymogu KSeF w systemie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Źródła:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/

https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/wzor-e-faktury-udostepniony-na-epuap/