komp-net
komp-net

Finanse i Księgowość Verto

ikona

Księgowość

Zarówno w walucie podstawowej – PLN, jak i w walutach obcych. Praca jest tu oparta o wielopoziomowy plan kont oraz plany alternatywne (pozabilansowych i zarządczych).

Poza pełną obsługą dokumentów księgowych, w module kompleksowo obsłużysz VAT- deklaracje, odliczenia, dokumenty SAD, JPK_VAT, kontrola czynnego podatnika (MF, VIES), MPP, korekty.

Bez problemu poprowadzisz też niezbędną sprawozdawczość – JPK, e-Deklaracje, e-Sprawozdanie, formularze podatkowe i finansowe.

Automaty, schematy

Własne schematy dekretacji, automaty i przeksięgowania? Tak! W ten sposób moduł dopasowuje się do potrzeb Twojej organizacji. Możesz również przeglądać dowolne wartości dla kont – je także określisz wg własnych wymagań lub definiując dostępne zaawansowane filtry.

Automatycznie zachodzi np.:

  • tworzenie tabel kursowych, pobieranie kursów walut z NBP, naliczanie różnic kursowych,
  • wycena waluty obcej
  • generowanie deklaracji podatkowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • międzyokresowe rozliczenia kosztów, rozdzielników kosztów
ikona
ikona

Raporty, analizy

Utworzysz raporty i analizy na podstawie rejestrów VAT – krajowych i zagranicznych, okresowych zestawień dla kont i analityki oraz na podstawie raportów kont i dzienników. Efekt? Szeroka i pełna wiedza o kondycji i stanie finansowo-księgowym firmy!